ראיון עם מרטין בובר
ראיון עם אבא אבן
ירושלים לאחר מלחמת 6 הימים
על ישו
ראיון עם מרטין בובר
Date: 01.01.1967 | 314a
ראיון עם אבא אבן
Date: 10.09.1968 | 326a
ירושלים לאחר מלחמת 6 הימים
Date: 01.10.1967 | 242
על ישו
Date: 31.03.1988 | 430a
השמנת יתר Obesity
סירתו של ישו
Pike, James Rev.
Date: 01.09.1969 | 375
השמנת יתר Obesity
Date: 01.01.1978 | 064a
Pontius Pilate Cornerstone, Caesarea
Date: 01.06.1961 | 012
סירתו של ישו
Date: 15.04.1986 | 034a
שואה
שואה
Date: 01.07.1967 | 226a
Stranded Sailors
Date: 01.11.1959 | 253