לבטי הזהות הישראלית

"זהו ספר מרתק. הוא מתעד עימותים בין אנשים שלא ידעו תמיד מה הם רוצים – אך תמיד ידעו שהם לא רוצים מה שרצו אחרים. כך, מפרשה לפרשה, מוויכוח לוויכוח, התגבשו ערכי היסוד של החברה הישראלית ונולדה הישראליות עצמה. את אמריקה יש להבין ב"לך בעקבות הכסף"; את צרפת ב"חפש את האשה". את לבטי הזהות הישראלית לא ניתן לשחזר בדרך טובה מזו שבחר אבי כצמן: לך בעקבות העיתונים." ד"ר תום שגב
לבטי הזהות הישראלית

ספר מרתק

"הפולמוסים, המחלוקות, מלחמות התרבות ומאבקי התנועות הפוליטיות המובאים בספר המרתק שלפנינו היו ועודם חלק בלתי נפרד מסיפורה של תנועה לאומית שהתגרתה במציאות מדינית, דמוגרפית ותרבותית וביקשה לשנותה... {חלקם} ממשיכים להתסיס ולהרגיז עד עצם היום הזה." פרופ' ישראל ברטל, יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית. דיקן הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים.
ספר מרתק
למאמר ספר מרתק »

מבט מקורי על תולדות העיתונות

"הספר חוזר ומזכיר לנו כי שורשיהן של רבות מן הבעיות המטרידות היום את מדינת ישראל נעוצים בעבר, ובכך הוא מעודד את לימוד העבר הזה ואת הכרתו. אבי כצמן בחר בעיתונות כמדיום להצגת המחלוקות, וכך נתן לנו גם מבט מקורי על תולדות העיתונות ביישוב ובמדינה, המיטיב להראות את השינויים שחלו בה במהלך התקופה." פרופ' יואב גלבר, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה.
מבט מקורי על תולדות העיתונות