תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. בובות ענק בתהלוכה.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. בובות ענק בתהלוכה.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. בובות ענק בתהלוכה.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. בובות ענק בתהלוכה.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. בובות ענק בתהלוכה.
תאריך: 01.01.1968 | 55036
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. בובות ענק בתהלוכה.
תאריך: 01.01.1968 | 55037
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. בובות ענק בתהלוכה.
תאריך: 01.01.1968 | 55032
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. בובות ענק בתהלוכה.
תאריך: 01.01.1968 | 55038
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. בובות ענק בתהלוכה.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. ילדים מחופשים לשייחים רכובים על גמלים ומובלים ע"י בדואים.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. מצעד תחפושות
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. מצעד תחפושות
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. בובות ענק בתהלוכה.
תאריך: 01.01.1968 | 55033
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. ילדים מחופשים לשייחים רכובים על גמלים ומובלים ע"י בדואים.
תאריך: 01.01.1968 | 55031
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. מצעד תחפושות
תאריך: 01.01.1968 | 55042
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. מצעד תחפושות
תאריך: 01.01.1968 | 55043
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. מצעד תחפושות
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. עגלת נושא
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. עגלת נושא במצעד.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. עגלת נושא במצעד.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. מצעד תחפושות
תאריך: 01.01.1968 | 55041
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. עגלת נושא
תאריך: 01.01.1968 | 55016
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. עגלת נושא במצעד.
תאריך: 01.01.1968 | 55022
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. עגלת נושא במצעד.
תאריך: 01.01.1968 | 55023
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. עגלת נושא בתהלוכה.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. עגלת נושא בתהלוכה.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. קהל צופה בתהלוכה.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. קהל רב באבן גבירול פינת ארלוזורוב.
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. עגלת נושא בתהלוכה.
תאריך: 01.01.1968 | 55027
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. עגלת נושא בתהלוכה.
תאריך: 01.01.1968 | 55028
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. קהל צופה בתהלוכה.
תאריך: 01.01.1968 | 55025
תהלוכת העדלאידע בתל אביב. פורים 1968. קהל רב באבן גבירול פינת ארלוזורוב.
תאריך: 01.01.1968 | 55050
נמצאו 2540 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]