תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים של יוצאי תוניס.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14895
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14891
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14896
תצלומים של יוצאי תוניס.
תאריך: 01.01.1961 | 18133
תצפית אל ירושלים מהר הזיתים
תצפית אל מינרט מסגד מחצר כנסיית הקבר הקדוש
תצפית לכיוון טלביה מהמושבה הגרמנית
תצפית לעיר העתיקה מהר הזיתים
תצפית אל ירושלים מהר הזיתים
תאריך: 01.01.1968 | 55453
תצפית אל מינרט מסגד מחצר כנסיית הקבר הקדוש
תאריך: 01.11.1977 | 55458
תצפית לכיוון טלביה מהמושבה הגרמנית
תאריך: 01.02.1948 | 55184
תצפית לעיר העתיקה מהר הזיתים
תאריך: 01.01.1978 | 55508
תצפית מהמדרגות היורדות אל הכותל המערבי מן הרובע היהודי
תצפית מהמדרגות היורדות אל הכותל המערבי מן הרובע היהודי
תאריך: 01.09.1978 | 55455
נמצאו 2505 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il