תצוגת אופנה
תצלום קבוצתי של שומרונים בשכם.
תצלום קבוצתי של שומרונים בשכם.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה.
תצוגת אופנה
תאריך: 01.01.1967 | 18162
תצלום קבוצתי של שומרונים בשכם.
תאריך: 01.01.1969 | 18177
תצלום קבוצתי של שומרונים בשכם.
תאריך: 01.01.1969 | 18178
תצלומים ממעברות טירה ונהריה.
תאריך: 01.05.1951 | 18262
תצלומים ממעברות טירה ונהריה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. גן הילדים של המעברה
תצלומים ממעברות טירה ונהריה.
תאריך: 01.05.1951 | 18272
תצלומים ממעברות טירה ונהריה.
תאריך: 01.05.1951 | 18269
תצלומים ממעברות טירה ונהריה.
תאריך: 01.05.1951 | 18260
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. גן הילדים של המעברה
תאריך: 01.05.1951 | 18261
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. חנות כלי בית במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. חנות תיקוני אופניים במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. חנות כלי בית במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18266
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. חנות תיקוני אופניים במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18265
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18276
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18277
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18275
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18273
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18274
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18270
נמצאו 2533 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il