תצלומים ממעברות טירה ונהריה. חנות תיקוני אופניים במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. חנות תיקוני אופניים במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18265
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18276
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18277
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18274
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18275
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18273
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18270
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18271
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מרכז בעלי המלאכה במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. נגריה במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. שלטי הכוונה לבעלי עבודה במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18268
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מרכז בעלי המלאכה במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18263
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. נגריה במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18267
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. שלטי הכוונה לבעלי עבודה במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18264
תצלומים ממשלטי לטרון
תצלומים ממשלטי לטרון
תצלומים ממשלטי לטרון
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. נתן אלתרמן ושלמה טנאי משרתים ביחידת מרגמות במשלט
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.07.1948 | 14888
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.08.1948 | 14894
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.07.1948 | 14887
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. נתן אלתרמן ושלמה טנאי משרתים ביחידת מרגמות במשלט
תאריך: 01.08.1948 | 14897
נמצאו 2540 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]