עליית הנוער, קיבוץ גבעת ברנר
עליית הנוער, קיבוץ גבעת ברנר
עליית הנוער, קיבוץ גבעת ברנר
עליית הנוער, קיבוץ גבעת ברנר
עליית הנוער, קיבוץ גבעת ברנר
תאריך: 01.11.1949 | 1222
עליית הנוער, קיבוץ גבעת ברנר
תאריך: 01.11.1949 | 1216
עליית הנוער, קיבוץ גבעת ברנר
תאריך: 01.11.1949 | 1223
עליית הנוער, קיבוץ גבעת ברנר
תאריך: 01.11.1949 | 1218
עצור במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחרר ליד ציודו
עצורי מחנות המעצר בקפריסין מאושרים לאחר שחרורם, עומדים לפני המשאיות שיקחו אותם לספינה לא"י
עצורי מחנות המעצר בקפריסין מאושרים לאחר שחרורם, עומדים לפני הצריפים ששיכנו אותם בהם
עצורים במחנות המעצר בקפריסין ליד צריפיהם לאחר שחרורם
עצור במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחרר ליד ציודו
תאריך: 01.02.1949 | 197
עצורי מחנות המעצר בקפריסין מאושרים לאחר שחרורם, עומדים לפני המשאיות שיקחו אותם לספינה לא"י
תאריך: 01.02.1949 | 202
עצורי מחנות המעצר בקפריסין מאושרים לאחר שחרורם, עומדים לפני הצריפים ששיכנו אותם בהם
תאריך: 01.02.1949 | 203
עצורים במחנות המעצר בקפריסין ליד צריפיהם לאחר שחרורם
תאריך: 01.02.1949 | 214
עצורים במחנות המעצר בקפריסין ליד שערי המחנה לאחר שחרורם
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד גדרות התיל
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד ציודם מבעד לשערי המחנה וגדרות התיל
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד שערי המחנה
עצורים במחנות המעצר בקפריסין ליד שערי המחנה לאחר שחרורם
תאריך: 01.02.1949 | 213
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד גדרות התיל
תאריך: 01.02.1949 | 194
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד ציודם מבעד לשערי המחנה וגדרות התיל
תאריך: 01.02.1949 | 198
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד שערי המחנה
תאריך: 01.02.1949 | 196
פגישתו של שרת עם ועדת הפיוס
פגישתם של בכירי הג'וינט עם בכירי המגבית היהודית
פולה בן גוריון
פולה בן גוריון
פגישתו של שרת עם ועדת הפיוס
תאריך: 01.02.1949 | 239
פגישתם של בכירי הג'וינט עם בכירי המגבית היהודית
תאריך: 01.01.1949 | 235
פולה בן גוריון
תאריך: 09.12.1953 | 13440
פולה בן גוריון
תאריך: 25.12.1953 | 13577
נמצאו 404 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il