עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד שערי המחנה
פגישתו של שרת עם ועדת הפיוס
פגישתם של בכירי הג'וינט עם בכירי המגבית היהודית
פולה בן גוריון
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד שערי המחנה
תאריך: 01.02.1949 | 196
פגישתו של שרת עם ועדת הפיוס
תאריך: 01.02.1949 | 239
פגישתם של בכירי הג'וינט עם בכירי המגבית היהודית
תאריך: 01.01.1949 | 235
פולה בן גוריון
תאריך: 09.12.1953 | 13440
פולה בן גוריון
פולה בן גוריון
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פולה בן גוריון
תאריך: 25.12.1953 | 13577
פולה בן גוריון
תאריך: 09.12.1953 | 13432
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 180
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 176
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פלוגת סיור באזור מכתש רמון
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 177
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 178
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 179
פלוגת סיור באזור מכתש רמון
תאריך: 01.10.1952 | 11379
פמליה בכירה בראשות ראש הממשלה דוד בן גוריון מגיעה לאילת
פסטיבל ריקודי עם בקיבוץ דליה
פעוטות יושבים לפני בניין הטכניון, חיפה
פעוטות יושבים לפני בניין הטכניון, חיפה
פמליה בכירה בראשות ראש הממשלה דוד בן גוריון מגיעה לאילת
תאריך: 30.07.1950 | 5415
פסטיבל ריקודי עם בקיבוץ דליה
תאריך: 19.08.1951 | 8550
פעוטות יושבים לפני בניין הטכניון, חיפה
תאריך: 26.06.1951 | 08114
פעוטות יושבים לפני בניין הטכניון, חיפה
תאריך: 26.06.1951 | 08113
נמצאו 412 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il