פולה בן גוריון
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פולה בן גוריון
תאריך: 25.12.1953 | 13577
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 179
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 180
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 176
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פלוגת סיור באזור מכתש רמון
פמליה בכירה בראשות ראש הממשלה דוד בן גוריון מגיעה לאילת
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 177
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 178
פלוגת סיור באזור מכתש רמון
תאריך: 01.10.1952 | 11379
פמליה בכירה בראשות ראש הממשלה דוד בן גוריון מגיעה לאילת
תאריך: 30.07.1950 | 5415
פסטיבל ריקודי עם בקיבוץ דליה
פעוטות יושבים לפני בניין הטכניון, חיפה
פעוטות יושבים לפני בניין הטכניון, חיפה
פרנסיס מגנס מנגנת בכינור לפני פצועי מלחמת העצמאות
פסטיבל ריקודי עם בקיבוץ דליה
תאריך: 19.08.1951 | 8550
פעוטות יושבים לפני בניין הטכניון, חיפה
תאריך: 26.06.1951 | 08113
פעוטות יושבים לפני בניין הטכניון, חיפה
תאריך: 26.06.1951 | 08114
פרנסיס מגנס מנגנת בכינור לפני פצועי מלחמת העצמאות
תאריך: 24.02.1949 | 231
פרנסיס מגנס מנגנת בכינור לפני פצועי מלחמת העצמאות
פרנסיס מגנס מנגנת בכינור לפני פצועי מלחמת העצמאות
פרנסיס מגנס מנגנת בכינור לפני פצועי מלחמת העצמאות
פרנסיס מגנס מנגנת בכינור לפני פצועי מלחמת העצמאות
פרנסיס מגנס מנגנת בכינור לפני פצועי מלחמת העצמאות
תאריך: 24.02.1949 | 227
פרנסיס מגנס מנגנת בכינור לפני פצועי מלחמת העצמאות
תאריך: 24.02.1949 | 232
פרנסיס מגנס מנגנת בכינור לפני פצועי מלחמת העצמאות
תאריך: 24.02.1949 | 228
פרנסיס מגנס מנגנת בכינור לפני פצועי מלחמת העצמאות
תאריך: 24.02.1949 | 233
נמצאו 404 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il