האניה עצמאות
האניה עצמאות
האניה עצמאות
האניה עצמאות
האניה עצמאות
תאריך: 01.02.1949 | 257
האניה עצמאות
תאריך: 01.02.1949 | 258
האניה עצמאות
תאריך: 01.02.1949 | 259
האניה עצמאות
תאריך: 01.02.1949 | 260
הגעת "עצמאות", האונייה האחרונה מקפריסין, לחיפה עם 4000 עולים
הגרלה בבית "דבר"
החגיגות לקראת בואה של "עצמאות", הספינה האחרונה שמגיעה ממחנות המעצר בקפריסין
החלפת גוויות בהפוגה הראשונה של מלחמת העצמאות בכפר יהודיה
הגעת "עצמאות", האונייה האחרונה מקפריסין, לחיפה עם 4000 עולים
תאריך: 01.02.1949 | 156
הגרלה בבית "דבר"
תאריך: 01.02.1949 | 220
החגיגות לקראת בואה של "עצמאות", הספינה האחרונה שמגיעה ממחנות המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 171
החלפת גוויות בהפוגה הראשונה של מלחמת העצמאות בכפר יהודיה
תאריך: 01.06.1948 | 42
הטייסים האנגלים, שמטוסם הופל מעל הנגב ליד קיבוץ נירים בזמן מלחמת העצמאות, לקראת שחרור
הטייסים האנגלים, שמטוסם הופל מעל הנגב ליד קיבוץ נירים בזמן מלחמת העצמאות, לקראת שחרור
הטייסים האנגלים, שמטוסם הופל מעל הנגב ליד קיבוץ נירים בזמן מלחמת העצמאות, לקראת שחרור
הטייסים האנגלים, שמטוסם הופל מעל הנגב ליד קיבוץ נירים בזמן מלחמת העצמאות, לקראת שחרור
הטייסים האנגלים, שמטוסם הופל מעל הנגב ליד קיבוץ נירים בזמן מלחמת העצמאות, לקראת שחרור
תאריך: 10.01.1949 | 81
הטייסים האנגלים, שמטוסם הופל מעל הנגב ליד קיבוץ נירים בזמן מלחמת העצמאות, לקראת שחרור
תאריך: 10.01.1949 | 82
הטייסים האנגלים, שמטוסם הופל מעל הנגב ליד קיבוץ נירים בזמן מלחמת העצמאות, לקראת שחרור
תאריך: 10.01.1949 | 53
הטייסים האנגלים, שמטוסם הופל מעל הנגב ליד קיבוץ נירים בזמן מלחמת העצמאות, לקראת שחרור
תאריך: 10.01.1949 | 83
הטייסים האנגלים, שמטוסם הופל מעל הנגב ליד קיבוץ נירים בזמן מלחמת העצמאות, לקראת שחרור
הליכה על שפת הים בטנטורה
המולה ברחוב ביום הבחירות
המולה ברחוב ביום הבחירות
הטייסים האנגלים, שמטוסם הופל מעל הנגב ליד קיבוץ נירים בזמן מלחמת העצמאות, לקראת שחרור
תאריך: 10.01.1949 | 80
הליכה על שפת הים בטנטורה
תאריך: 01.01.1948 | 23
המולה ברחוב ביום הבחירות
תאריך: 25.01.1949 | 60
המולה ברחוב ביום הבחירות
תאריך: 25.01.1949 | 62
נמצאו 368 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il