חברי הכנסת מעלעלים ב"ספר הזהב" של הקרן הקיימת.
חברת קיבוץ גבעת ברנר מקריאה סיפור לילדה
חברת קיבוץ גבעת ברנר מקריאה סיפור לילדים
חגיגות ט"ו בשבט
חברי הכנסת מעלעלים ב"ספר הזהב" של הקרן הקיימת.
תאריך: 01.02.1949 | 310
חברת קיבוץ גבעת ברנר מקריאה סיפור לילדה
תאריך: 31.10.1949 | 1208
חברת קיבוץ גבעת ברנר מקריאה סיפור לילדים
תאריך: 31.10.1949 | 1209
חגיגות ט"ו בשבט
תאריך: 19.01.1954 | 13687
חגיגות ט"ו בשבט
חדר קריאה של הועד למען החייל
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
חגיגות ט"ו בשבט
תאריך: 19.01.1954 | 13677
חדר קריאה של הועד למען החייל
תאריך: 01.02.1951 | 6509
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
תאריך: 01.01.1949 | 40
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
תאריך: 01.01.1949 | 41
חוג בית בקרב ערביי חיפה לקראת הבחירות
חולות הנגב
חטיבה 8
חטיבה 8
חוג בית בקרב ערביי חיפה לקראת הבחירות
תאריך: 01.01.1949 | 44
חולות הנגב
תאריך: 01.02.1949 | 294
חטיבה 8
תאריך: 01.01.1949 | 3574
חטיבה 8
תאריך: 01.01.1948 | 4231
חיילי צה"ל רוקדים הורה אחרי הנצחון בעיראק סואידן. התצלום ברגע הקמת הדגל הלבן ע"י המצרים.
חירבה בואדי נפחא
חירבה בואדי נפחא
חירבה בואדי נפחא
חיילי צה"ל רוקדים הורה אחרי הנצחון בעיראק סואידן. התצלום ברגע הקמת הדגל הלבן ע"י המצרים.
תאריך: 09.11.1948 | 84
חירבה בואדי נפחא
תאריך: 01.10.1952 | 11366
חירבה בואדי נפחא
תאריך: 01.10.1952 | 11367
חירבה בואדי נפחא
תאריך: 01.10.1952 | 11365
נמצאו 368 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il