חגיגות ט"ו בשבט
חגיגות ט"ו בשבט
חדר קריאה של הועד למען החייל
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
חגיגות ט"ו בשבט
תאריך: 19.01.1954 | 13677
חגיגות ט"ו בשבט
תאריך: 19.01.1954 | 13687
חדר קריאה של הועד למען החייל
תאריך: 01.02.1951 | 6509
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
תאריך: 01.01.1949 | 40
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
חוג בית בקרב ערביי חיפה לקראת הבחירות
חולות הנגב
חטיבה 8
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
תאריך: 01.01.1949 | 41
חוג בית בקרב ערביי חיפה לקראת הבחירות
תאריך: 01.01.1949 | 44
חולות הנגב
תאריך: 01.02.1949 | 294
חטיבה 8
תאריך: 01.01.1949 | 3574
חטיבה 8
חיילי צה"ל רוקדים הורה אחרי הנצחון בעיראק סואידן. התצלום ברגע הקמת הדגל הלבן ע"י המצרים.
חירבה בואדי נפחא
חירבה בואדי נפחא
חטיבה 8
תאריך: 01.01.1948 | 4231
חיילי צה"ל רוקדים הורה אחרי הנצחון בעיראק סואידן. התצלום ברגע הקמת הדגל הלבן ע"י המצרים.
תאריך: 09.11.1948 | 84
חירבה בואדי נפחא
תאריך: 01.10.1952 | 11365
חירבה בואדי נפחא
תאריך: 01.10.1952 | 11366
חירבה בואדי נפחא
טקס זכרון לחללי חטיבה 8 וגוש דן מפקדי חטיבה 8.
טקס זכרון לחללי חטיבה 8 וגוש דן, הקראה בבית עלמין
טקס זכרון לחללי חטיבה 8 וגוש דן, מפקדי חטיבה 8 עומדים דום
חירבה בואדי נפחא
תאריך: 01.10.1952 | 11367
טקס זכרון לחללי חטיבה 8 וגוש דן מפקדי חטיבה 8.
תאריך: 01.02.1949 | 296
טקס זכרון לחללי חטיבה 8 וגוש דן, הקראה בבית עלמין
תאריך: 01.02.1949 | 297
טקס זכרון לחללי חטיבה 8 וגוש דן, מפקדי חטיבה 8 עומדים דום
תאריך: 01.02.1949 | 299
נמצאו 401 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il