תמונה קבוצתית של חיילים .
תמונה קבוצתית של חיילים.
תמונות מהווי גדוד 3 בחטיבת יפתח. הווי המרפאה והחובשים.
תמונות מהווי גדוד 3 בחטיבת יפתח. הווי המרפאה והחובשים.
תמונה קבוצתית של חיילים .
תאריך: 09.11.1948 | 15078
תמונה קבוצתית של חיילים.
תאריך: 01.07.1948 | 14863
תמונות מהווי גדוד 3 בחטיבת יפתח. הווי המרפאה והחובשים.
תאריך: 01.07.1948 | 14963
תמונות מהווי גדוד 3 בחטיבת יפתח. הווי המרפאה והחובשים.
תאריך: 01.07.1948 | 14964
תמונות מהווי גדוד 3 בחטיבת יפתח. הווי המרפאה והחובשים.
תמונות מהווי גדוד 3 בחטיבת יפתח. פורטרט של חיילת בגדוד.
תמונות מהווי חטיבת יפתח.
תמונות מהווי חטיבת יפתח.
תמונות מהווי גדוד 3 בחטיבת יפתח. הווי המרפאה והחובשים.
תאריך: 01.07.1948 | 14965
תמונות מהווי גדוד 3 בחטיבת יפתח. פורטרט של חיילת בגדוד.
תאריך: 01.07.1948 | 14966
תמונות מהווי חטיבת יפתח.
תאריך: 01.07.1948 | 14961
תמונות מהווי חטיבת יפתח.
תאריך: 01.07.1948 | 14962
תמונתו של מפקד מחנות המעצר ליד אחד מנציגי העצורים
תעלות מסביב לקיבוץ נגבה .
תעלות סביב משמר העמק.
תעלות סביב משמר העמק.
תמונתו של מפקד מחנות המעצר ליד אחד מנציגי העצורים
תאריך: 01.02.1949 | 199
תעלות מסביב לקיבוץ נגבה .
תאריך: 01.08.1948 | 15056
תעלות סביב משמר העמק.
תאריך: 01.05.1948 | 14855
תעלות סביב משמר העמק.
תאריך: 01.05.1948 | 14856
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תצלומים ממשלטי לטרון
תצלומים ממשלטי לטרון
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תאריך: 01.01.1949 | 51
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תאריך: 01.01.1949 | 52
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.08.1948 | 14894
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.07.1948 | 14887
נמצאו 1000 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il