תמונתו של מפקד מחנות המעצר ליד אחד מנציגי העצורים
תעלות מסביב לקיבוץ נגבה .
תעלות סביב משמר העמק.
תעלות סביב משמר העמק.
תמונתו של מפקד מחנות המעצר ליד אחד מנציגי העצורים
תאריך: 01.02.1949 | 199
תעלות מסביב לקיבוץ נגבה .
תאריך: 01.08.1948 | 15056
תעלות סביב משמר העמק.
תאריך: 01.05.1948 | 14855
תעלות סביב משמר העמק.
תאריך: 01.05.1948 | 14856
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תצלומים ממשלטי לטרון
תצלומים ממשלטי לטרון
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תאריך: 01.01.1949 | 51
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תאריך: 01.01.1949 | 52
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.08.1948 | 14894
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.07.1948 | 14887
תצלומים ממשלטי לטרון
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. נתן אלתרמן ושלמה טנאי משרתים ביחידת מרגמות במשלט
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. רכב צבאי ירדני הרוס.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.07.1948 | 14888
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. נתן אלתרמן ושלמה טנאי משרתים ביחידת מרגמות במשלט
תאריך: 01.08.1948 | 14897
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. רכב צבאי ירדני הרוס.
תאריך: 01.07.1948 | 14889
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14895
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14891
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14896
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14892
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14893
נמצאו 1008 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il