תעלות מסביב לקיבוץ נגבה .
תעלות סביב משמר העמק.
תעלות סביב משמר העמק.
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תעלות מסביב לקיבוץ נגבה .
תאריך: 01.08.1948 | 15056
תעלות סביב משמר העמק.
תאריך: 01.05.1948 | 14855
תעלות סביב משמר העמק.
תאריך: 01.05.1948 | 14856
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תאריך: 01.01.1949 | 51
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תצלומים ממשלטי לטרון
תצלומים ממשלטי לטרון
תצלומים ממשלטי לטרון
תערוכה של מפלגת חרות לזכר הרוגי אלטלנה
תאריך: 01.01.1949 | 52
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.07.1948 | 14887
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.07.1948 | 14888
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.08.1948 | 14894
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. נתן אלתרמן ושלמה טנאי משרתים ביחידת מרגמות במשלט
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. רכב צבאי ירדני הרוס.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. נתן אלתרמן ושלמה טנאי משרתים ביחידת מרגמות במשלט
תאריך: 01.08.1948 | 14897
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. רכב צבאי ירדני הרוס.
תאריך: 01.07.1948 | 14889
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14895
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14891
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14896
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14892
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14893
נמצאו 1007 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il