"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15033
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15034
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15035
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15032
"חוליית יהלומי" מגיעה להופיע בפני חיילים בגליל.
אברהם שפירא
אברהם שפירא
אברהם שפירא
"חוליית יהלומי" מגיעה להופיע בפני חיילים בגליל.
תאריך: 01.07.1948 | 14831
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41051
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41042
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41047
אברהם שפירא
אברהם שפירא
אברהם שפירא
אברהם שפירא
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41038
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41043
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41034
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41048
אברהם שפירא
אברהם שפירא
אברהם שפירא
אברהם שפירא
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41039
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41044
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41040
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41031
נמצאו 1607 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: office@meitrarcollction.co.il