גננת במעברה משכיבה ילד לישון.
שדרות ירושלים ביפו
מחנות המעצר, קפריסין
מחנות המעצר, קפריסין
גננת במעברה משכיבה ילד לישון.
תאריך: 01.01.1950 | 18303
שדרות ירושלים ביפו
תאריך: 01.01.1950 | 26945
מחנות המעצר, קפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 15142
מחנות המעצר, קפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 15147
מחנות המעצר, קפריסין
מחנות המעצר, קפריסין
אישה יושבת על אוטובוס קו תל אביב –אילת
תושבים יושבים לפני מזנון באילת
מחנות המעצר, קפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 15153
מחנות המעצר, קפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 15154
אישה יושבת על אוטובוס קו תל אביב –אילת
תאריך: 30.11.1959 | 33229
תושבים יושבים לפני מזנון באילת
תאריך: 01.01.1963 | 26129
דוד בן גוריון
דוד בן גוריון
טקס נטיעות ט"ו בשבט
מצפה רמון
דוד בן גוריון
תאריך: 30.11.1959 | 64300
דוד בן גוריון
תאריך: 31.10.1965 | 39366
טקס נטיעות ט"ו בשבט
תאריך: 14.02.1949 | 65644
מצפה רמון
תאריך: 01.01.1964 | 48725
מצפה רמון
מרסל ניניו
בה"ד 1
בה"ד 1
מצפה רמון
תאריך: 01.01.1976 | 26510
מרסל ניניו
תאריך: 20.03.1975 | 40710
בה"ד 1
תאריך: 01.01.1968 | 35934
בה"ד 1
תאריך: 01.01.1968 | 35950