ילדים מקיבוץ בגליל יושבים על שקי חול המבצרים את הקיבוץ
ילדים צופים במצעד לכבוד יום פתיחת הכנסת הראשונה
ילדים צופים במצעד לכבוד יום פתיחת הכנסת הראשונה
יצחק מאיר לוין עובר על מסמכים במשרדו
ילדים מקיבוץ בגליל יושבים על שקי חול המבצרים את הקיבוץ
תאריך: 01.08.1950 | 5580
ילדים צופים במצעד לכבוד יום פתיחת הכנסת הראשונה
תאריך: 14.02.1949 | 129
ילדים צופים במצעד לכבוד יום פתיחת הכנסת הראשונה
תאריך: 14.02.1949 | 126
יצחק מאיר לוין עובר על מסמכים במשרדו
תאריך: 01.05.1949 | 17
יצחק שדה נוטע עץ
ישראל בר
כינוס הסתדרות הרופאים
כינוס הסתדרות הרופאים
יצחק שדה נוטע עץ
תאריך: 01.01.1949 | 002786
ישראל בר
תאריך: 30.11.1960 | 6068
כינוס הסתדרות הרופאים
תאריך: 01.01.1949 | 835
כינוס הסתדרות הרופאים
תאריך: 01.01.1949 | 836
כינוס ראשון של אסיפת הלוחמים
כינוס ראשון של אסיפת הלוחמים
כיתת ילדי גן בדרכם לים
כיתת ילדי גן בדרכם לים
כינוס ראשון של אסיפת הלוחמים
תאריך: 24.02.1949 | 224
כינוס ראשון של אסיפת הלוחמים
תאריך: 24.02.1949 | 226
כיתת ילדי גן בדרכם לים
תאריך: 19.06.1951 | 8044
כיתת ילדי גן בדרכם לים
תאריך: 19.06.1951 | 8045
כיתת ילדי גן המשחקים על חוף הים
כנס ארגון חברי ההגנה
כנס בחירות של מפלגת הלוחמים
כנס בחירות של מפלגת הלוחמים
כיתת ילדי גן המשחקים על חוף הים
תאריך: 19.06.1951 | 8049
כנס ארגון חברי ההגנה
תאריך: 01.05.1949 | 19
כנס בחירות של מפלגת הלוחמים
תאריך: 25.01.1949 | 59
כנס בחירות של מפלגת הלוחמים
תאריך: 25.01.1949 | 56
נמצאו 417 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]