מסעדה
מעברה בחוליקת
מעברת חלסה
מעברת חלסה
מסעדה
תאריך: 01.01.1953 | 11759
מעברה בחוליקת
תאריך: 12.10.1950 | 6153
מעברת חלסה
תאריך: 01.01.1952 | 9414
מעברת חלסה
תאריך: 01.10.1952 | 9417
מעברת ראש העין
מעברת ראש העין
מעברת ראש העין
מעברת ראש העין
מעברת ראש העין
תאריך: 01.05.1950 | 4920
מעברת ראש העין
תאריך: 01.08.1950 | 5654
מעברת ראש העין
תאריך: 01.01.1950 | 5675
מעברת ראש העין
תאריך: 01.08.1950 | 5656
מעברת ראש העין
מעברת שפר
מעברת שפר
מעברת שפר
מעברת ראש העין
תאריך: 16.02.1950 | 2174
מעברת שפר
תאריך: 15.12.1950 | 6279
מעברת שפר
תאריך: 15.12.1950 | 6254
מעברת שפר
תאריך: 15.12.1950 | 6277
מעלה העצמאות
מעלה העצמאות
מעלים ציוד לספינה "עצמאות", הספינה האחרונה שיוצאת  ממחנות המעצר בקפריסין לא"י
מצביע משלשל את מעטפתו לקלפי
מעלה העצמאות
תאריך: 22.06.1953 | 12221
מעלה העצמאות
תאריך: 22.06.1953 | 12219
מעלים ציוד לספינה "עצמאות", הספינה האחרונה שיוצאת ממחנות המעצר בקפריסין לא"י
תאריך: 01.02.1949 | 192
מצביע משלשל את מעטפתו לקלפי
תאריך: 25.01.1949 | 15
נמצאו 417 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]