צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. בניין פגוע קרבות.
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. האתר הארכיאולוגי עיר דוד בלב שכונת סילואן.
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. מצבת יד אבשלום בנחל קדרון.
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. מצודת יד אבשלום.
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. בניין פגוע קרבות.
תאריך: 01.01.1968 | 55343
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. האתר הארכיאולוגי עיר דוד בלב שכונת סילואן.
תאריך: 01.01.1968 | 55345
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. מצבת יד אבשלום בנחל קדרון.
תאריך: 01.01.1968 | 55350
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. מצודת יד אבשלום.
תאריך: 01.01.1968 | 55353
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. עמק המצלבה.
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. עמק המצלבה.
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. שכונת סילואן.
צילומים שנלקחו לאחר מלחמת ששת הימים. כיפת הסלע.
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. עמק המצלבה.
תאריך: 01.01.1968 | 55347
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. עמק המצלבה.
תאריך: 01.01.1968 | 55356
צילומים שנלקחו בעת סיור בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. שכונת סילואן.
תאריך: 01.01.1968 | 55346
צילומים שנלקחו לאחר מלחמת ששת הימים. כיפת הסלע.
תאריך: 01.01.1968 | 55384
צילומים שנלקחו לאחר מלחמת ששת הימים. מגדל דוד.
צריף בשדה בוקר.
קבצן בירושלים בזמן המצור.
קבר אבשלום בירושלים
צילומים שנלקחו לאחר מלחמת ששת הימים. מגדל דוד.
תאריך: 01.01.1968 | 55382
צריף בשדה בוקר.
תאריך: 01.01.1957 | 55071
קבצן בירושלים בזמן המצור.
תאריך: 01.01.1948 | 55254
קבר אבשלום בירושלים
תאריך: 01.01.1978 | 55433
קהל אבלים על דוד בן גוריון מול כנסת ישראל.
קהל בביקורו של סאדאת בכנסיית הקבר הקדוש בירושלים.
קהל בביקורו של סאדאת בכנסיית הקבר הקדוש בירושלים.
קהל בביקורו של סאדאת בכנסיית הקבר הקדוש בירושלים.
קהל אבלים על דוד בן גוריון מול כנסת ישראל.
תאריך: 01.12.1973 | 55076
קהל בביקורו של סאדאת בכנסיית הקבר הקדוש בירושלים.
תאריך: 01.11.1977 | 55130
קהל בביקורו של סאדאת בכנסיית הקבר הקדוש בירושלים.
תאריך: 01.11.1977 | 55131
קהל בביקורו של סאדאת בכנסיית הקבר הקדוש בירושלים.
תאריך: 01.11.1977 | 55132
נמצאו 510 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]