אם ותינוק במחנה עולים
אמיר גלבוע
אמיר גלבוע
אמיר גלבוע
אם ותינוק במחנה עולים
תאריך: 01.10.1949 | 18259
אמיר גלבוע
תאריך: 01.01.1971 | 37784
אמיר גלבוע
תאריך: 01.01.1971 | 37782
אמיר גלבוע
תאריך: 01.01.1971 | 37784
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
תאריך: 01.01.1962 | 40830
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
תאריך: 01.01.1962 | 40831
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
תאריך: 01.01.1962 | 40827
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
תאריך: 01.01.1962 | 40832
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
אסתר הרליץ, דיפלומטית וח"כ מטעם המערך. לידה מיכאל ארנון, לימים מזכיר הממשלה, וד"ר ש. בן דור
אסתר הרליץ, דיפלומטית וח"כ מטעם המערך. לידה מיכאל ארנון, לימים מזכיר הממשלה, וד"ר ש. בן דור
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
תאריך: 01.01.1962 | 40828
אנשים מחופשים בחגיגות פורים
תאריך: 01.01.1962 | 40829
אסתר הרליץ, דיפלומטית וח"כ מטעם המערך. לידה מיכאל ארנון, לימים מזכיר הממשלה, וד"ר ש. בן דור
תאריך: 01.01.1962 | 40871
אסתר הרליץ, דיפלומטית וח"כ מטעם המערך. לידה מיכאל ארנון, לימים מזכיר הממשלה, וד"ר ש. בן דור
תאריך: 01.01.1962 | 40873
אשה  בכפר הערבי סומיל
אשה בלבוש מסורתי
אשה במושב ברקת
אשה הולכת בבני ברק עם עגלה.
אשה בכפר הערבי סומיל
תאריך: 01.12.1947 | 18294
אשה בלבוש מסורתי
תאריך: 01.01.1958 | 18072
אשה במושב ברקת
תאריך: 01.01.1956 | 18046
אשה הולכת בבני ברק עם עגלה.
תאריך: 01.07.1973 | 18404
נמצאו 1605 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]