בית ספר
בית ספר דתי בבני ברק.
בית ספר דתי בבני ברק.
בית ספר דתי בבני ברק.
בית ספר
תאריך: 01.01.1952 | 18222
בית ספר דתי בבני ברק.
תאריך: 01.07.1973 | 18398
בית ספר דתי בבני ברק.
תאריך: 01.07.1973 | 18399
בית ספר דתי בבני ברק.
תאריך: 01.07.1973 | 18400
בית ספר דתי בבני ברק.
בית ספר לילדים יוצאי תימן במעברת ראש העין
בית ספר של חסידי ויזניץ
בית ספר של חסידי ויזניץ
בית ספר דתי בבני ברק.
תאריך: 01.07.1973 | 18401
בית ספר לילדים יוצאי תימן במעברת ראש העין
תאריך: 01.01.1952 | 18013
בית ספר של חסידי ויזניץ
תאריך: 01.07.1973 | 18448
בית ספר של חסידי ויזניץ
תאריך: 01.07.1973 | 18435
בית ספר של חסידי ויזניץ
בית ספר של חסידי ויזניץ
בית ספר של חסידי ויזניץ
בית ספר של חסידי ויזניץ
בית ספר של חסידי ויזניץ
תאריך: 01.07.1973 | 18426
בית ספר של חסידי ויזניץ
תאריך: 01.07.1973 | 18449
בית ספר של חסידי ויזניץ
תאריך: 01.07.1973 | 18427
בית ספר של חסידי ויזניץ
תאריך: 01.07.1973 | 18450
בית ספר של חסידי ויזניץ
בית ספר של חסידי ויזניץ
בית ספר של חסידי ויזניץ
בית ספר של חסידי ויזניץ
בית ספר של חסידי ויזניץ
תאריך: 01.07.1973 | 18423
בית ספר של חסידי ויזניץ
תאריך: 01.07.1973 | 18410
בית ספר של חסידי ויזניץ
תאריך: 01.07.1973 | 18424
בית ספר של חסידי ויזניץ
תאריך: 01.07.1973 | 18447
נמצאו 1605 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]