חברי הכנסת הראשונה
חברי הכנסת מעלעלים ב"ספר הזהב" של הקרן הקיימת.
חברי הכנסת מעלעלים ב"ספר הזהב" של הקרן הקיימת.
חברי הכנסת מעלעלים ב"ספר הזהב" של הקרן הקיימת.
חברי הכנסת הראשונה
תאריך: 01.01.1949 | 770
חברי הכנסת מעלעלים ב"ספר הזהב" של הקרן הקיימת.
תאריך: 01.02.1949 | 309
חברי הכנסת מעלעלים ב"ספר הזהב" של הקרן הקיימת.
תאריך: 01.02.1949 | 310
חברי הכנסת מעלעלים ב"ספר הזהב" של הקרן הקיימת.
תאריך: 01.02.1949 | 311
חברי כנסת
חברת קבוצת דגניה.
חברת קיבוץ גבעת ברנר מקריאה סיפור לילדה
חברת קיבוץ גבעת ברנר מקריאה סיפור לילדים
חברי כנסת
תאריך: 01.01.1950 | 44338
חברת קבוצת דגניה.
תאריך: 01.02.1948 | 14774
חברת קיבוץ גבעת ברנר מקריאה סיפור לילדה
תאריך: 31.10.1949 | 1208
חברת קיבוץ גבעת ברנר מקריאה סיפור לילדים
תאריך: 31.10.1949 | 1209
חגיגות בעקבות הכרזת האו"ם על הקמת מדינה יהודית. ההחלטה ניתנה ברוב קולות ב-29 בנובמבר 1947.
חגיגות ההתיישבות ("יום העליה") של קיבוץ הפלמ"ח. בשדה של YMCA.
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
חגיגות בעקבות הכרזת האו"ם על הקמת מדינה יהודית. ההחלטה ניתנה ברוב קולות ב-29 בנובמבר 1947.
תאריך: 30.11.1947 | 55171
חגיגות ההתיישבות ("יום העליה") של קיבוץ הפלמ"ח. בשדה של YMCA.
תאריך: 01.07.1948 | 54984
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
תאריך: 01.01.1949 | 41
חוג בית אצל ערביי חיפה לקראת הבחירות
תאריך: 01.01.1949 | 40
חוג בית בקרב ערביי חיפה לקראת הבחירות
חולות הנגב
חומות העיר העתיקה בירושלים
חטיבה 8
חוג בית בקרב ערביי חיפה לקראת הבחירות
תאריך: 01.01.1949 | 44
חולות הנגב
תאריך: 01.02.1949 | 294
חומות העיר העתיקה בירושלים
תאריך: 01.01.1950 | 55481
חטיבה 8
תאריך: 01.01.1948 | 4231
נמצאו 1011 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]