חיילי צה"ל רוקדים הורה אחרי הנצחון בעיראק סואידן. התצלום ברגע הקמת הדגל הלבן ע"י המצרים.
חיילים בהרי נפתלי .
חיילים בהרי נפתלי .
חיילים בנבי יושע,, .
חיילי צה"ל רוקדים הורה אחרי הנצחון בעיראק סואידן. התצלום ברגע הקמת הדגל הלבן ע"י המצרים.
תאריך: 09.11.1948 | 84
חיילים בהרי נפתלי .
תאריך: 01.03.1949 | 14819
חיילים בהרי נפתלי .
תאריך: 01.03.1949 | 14820
חיילים בנבי יושע,, .
תאריך: 01.03.1949 | 14813
חיילים בצד הדרך באצבע הגליל במורדות רמות נפתלי.
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
חיילים בצד הדרך באצבע הגליל במורדות רמות נפתלי.
תאריך: 01.12.1948 | 14811
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
תאריך: 01.09.1948 | 15068
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
תאריך: 01.09.1948 | 15069
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
תאריך: 01.09.1948 | 15070
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
חיילים מחוץ לכנסייה בנצרת הכבושה
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
תאריך: 01.09.1948 | 15066
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
תאריך: 01.09.1948 | 15071
חיילים יוצאי פולין ביחידת פרשים של צה"ל באזור גדרה
תאריך: 01.09.1948 | 15067
חיילים מחוץ לכנסייה בנצרת הכבושה
תאריך: 01.07.1948 | 14829
חיילים מניחים תפילין .
חיילים מקשיבים לתדריך .
חיילים מקשיבים לתדריך .
חיילים נחים בהרי נפתלי.
חיילים מניחים תפילין .
תאריך: 09.11.1948 | 15080
חיילים מקשיבים לתדריך .
תאריך: 01.01.1949 | 14826
חיילים מקשיבים לתדריך .
תאריך: 01.01.1949 | 14827
חיילים נחים בהרי נפתלי.
תאריך: 01.03.1949 | 14815
נמצאו 1011 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]