זלמן ארן
זלמן ארן
זלמן ארן
זלמן ארן
זלמן ארן
תאריך: 01.01.1960 | 39737
זלמן ארן
תאריך: 01.01.1960 | 39738
זלמן ארן
תאריך: 01.01.1960 | 39739
זלמן ארן
תאריך: 01.01.1960 | 39752
חבר כנסת מנמנם בעת נאומו של בן גוריון במליאה
חבר כנסת מנמנם בעת נאומו של בן גוריון במליאה
חברי כנסת
חגיגות ט"ו בשבט
חבר כנסת מנמנם בעת נאומו של בן גוריון במליאה
תאריך: 01.01.1950 | 7865
חבר כנסת מנמנם בעת נאומו של בן גוריון במליאה
תאריך: 01.01.1950 | 7863
חברי כנסת
תאריך: 01.01.1950 | 44338
חגיגות ט"ו בשבט
תאריך: 19.01.1954 | 13677
חגיגות ט"ו בשבט
חדר קריאה של הועד למען החייל
חומות העיר העתיקה בירושלים
חיילים מחכים בתחנה בהרטוב, לימים מושב נחם.
חגיגות ט"ו בשבט
תאריך: 19.01.1954 | 13687
חדר קריאה של הועד למען החייל
תאריך: 01.02.1951 | 6509
חומות העיר העתיקה בירושלים
תאריך: 01.01.1950 | 55481
חיילים מחכים בתחנה בהרטוב, לימים מושב נחם.
תאריך: 01.01.1952 | 18213
חינה מסורתית במעברה.
חירבה בואדי נפחא
חירבה בואדי נפחא
חירבה בואדי נפחא
חינה מסורתית במעברה.
תאריך: 01.01.1950 | 18304
חירבה בואדי נפחא
תאריך: 01.10.1952 | 11365
חירבה בואדי נפחא
תאריך: 01.10.1952 | 11366
חירבה בואדי נפחא
תאריך: 01.10.1952 | 11367
נמצאו 510 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]