תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18276
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לאוהל המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18277
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18275
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18273
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. כניסה לצריף המגורים.
תאריך: 01.05.1951 | 18274
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18270
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18271
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מפעל לייצור סירים במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18268
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מרכז בעלי המלאכה במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. נגריה במעברה.
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. שלטי הכוונה לבעלי עבודה במעברה.
תצפית מן הגג על שכונת רחביה בירושלים
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. מרכז בעלי המלאכה במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18263
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. נגריה במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18267
תצלומים ממעברות טירה ונהריה. שלטי הכוונה לבעלי עבודה במעברה.
תאריך: 01.05.1951 | 18264
תצפית מן הגג על שכונת רחביה בירושלים
תאריך: 01.10.1950 | 55475
תצפית על ירושלים מהר הזיתים
תקופת הצנע
תצפית על ירושלים מהר הזיתים
תאריך: 01.01.1950 | 55480
תקופת הצנע
תאריך: 27.06.1951 | 921
נמצאו 510 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]